สหรัฐเตรียมออกกฎหมายและพลังงานไฟฟ้าได้ไฮบริดจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงเตือนคนเดิน

สำหรับหน่วยงานเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐอเม …